Print

 

Pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Cookies, popularnie zwane ciasteczkami to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi internetowemu, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, ankiet, stron wymagających logowania, reklam i statystyki wykorzystania strony www.

 

Jakie funkcje spełniają cookies?

Pliki cookies używamy są w celu zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności strony www, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, możliwości zalogowania się a także tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin czy wyświetleń reklam. Dla realizacji powyższych celów możemy również zezwolić podmiotowi zewnętrznemu np. Google na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu.
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Informacje te nie określają osoby która przegląda strony a jedynie komputer w którym zamieszczono cookie. Zezwalamy podmiotom zewnętrznym na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej witryny.

Wyłączenie cookies

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych stron serwisu, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych, brak możliwości zalogowania się itp. 

Poniżej znajdują się linki do stron z informacją jak zmienić ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:
Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome
Safari
 

Ochrona danych osobowych 

Zespół Santiago Tours gwarantuje Państwu, że wszystkie dane osobowe udostępnione w trakcie procedur rezerwacji są właściwie chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Santiago Tours gwarantuje wszystkim Użytkownikom, że pozostaną anonimowi przez cały czas korzystania ze stron Serwisu. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Santiago Tours Ewelina Wijas z siedzibą w Katowicach, ul Tunelowa 24f (Administrator). Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje wyłącznie w celu realizacji przepisów prawa i zawartej umowy.
 
W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

·        realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

·        realizacji prawnie uzasadnionych interesów, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

·        rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

·        weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

·        ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

 

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

 

Komu zostaną udostępnione dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Santiago Tours na podstawie zawartych umów. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

 

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Santiago Tours potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami. Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki-> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.

 

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

·        jeśli dane dotyczą zawartej z Santiago Tours umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

·        jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

Prawa dotyczące danych osobowych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

·        prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

·        prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

·        prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 

·        prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

·        prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

·        prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

·        prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

Skąd pobieramy dane osobowe?

Państwa  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Państwa rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

 

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego  i apliakcji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.


 

Zmiana danych osobowych 

Gwarantujemy pełen wgląd do Państwa danych osobowych zapisanych na naszym serwerze. Rezygnację prosimy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. podając swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Na ten adres prosimy również kierować wszelkie pytania na temat ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych.
  

Środki do przestrzegania ochrony danych osobowych 

Aby jak najlepiej chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, zniszczeniem, utratą lub dostępem osób niepożądanych, zastosowaliśmy najlepsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Ponieważ techniczne standardy ciągle się zmieniają, staramy się stale uaktualniać nasze systemy ochronne i być na bieżąco z obecnymi standardami. 
 

Pozostałe informacje 

W Serwisie http://www.santiagotours.pl mogą znajdować się linki prowadzące do innych stron internetowych, które automatycznie przeniosą Państwa na inną stronę www. Nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych innych stron internetowych. Dla własnego bezpieczeństwa wskazane jest uważne i dokładne zapoznanie się z postanowieniami odnośnie ochrony praw osobowych na takiej stronie.
 

 

Zmiany w polityce prywatności 

Santiago Tours będzie Państwa informowało o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług.

polityka cookies

Strona santiagotours.pl wykorzystuje pliki cookies, które mogą zostać wykorzystane w celach dostosowania wyświetlanych reklam. Aby w pełni korzystać z serwisu należy zaakceptować Politykę Prywatności santiagotours.pl. W przypadku braku wyrażenia zgody zalecamy przeglądanie naszego serwisu z wyłączoną obsługą cookies w przeglądarce bądź "incognito".